Cennik

Zajęcia indywidualne

1 os – 90zł/h + cena kortu /2 os – 95zł/h + cena kortu /3 os – 105zł/h + cena kortu /każda kolejna osoba +10zł Przy wykupieniu karnetu na 4 treningi
1 os – 100zł/h + cena kortu /2 os – 105zł/h + cena kortu /3 os – 115zł/h + cena kortu /każda kolejna osoba +10zł Jednorazowy trening

Zajęcia grupowe

140 zł Karnet na 4 treningi 1 h
180 zł Karnet na 4 treningi 1,5 h
340 zł Karnet na 8 treningów 1,5 h
50 zł Trenig jednorazowy 1,5 h

Nowy grafik i cennik na 2023/24

Zajęcia dzieci w FameSport Club karnet 4 zajęć 180zł, 8 treningów 320, 12 treningów 420zł,  jednorazowe zajęcia 50zł.
Zajęcia dzieci w szkole podstawowej 134, karnet 4 zajęć 100zł

Opłata karnetowa wnoszona jest z góry za miesiąc, płacona do 10 każdego miesiąca.

Uczniowski Klub Sportowy AB Krakow

Mbank 51 1140 2004 0000 3402 7753 8074

Koszt abonamentu zawiera 4 zajęcia w miesiącu*, w przypadku mniejszej lub większej liczby zajęć w miesiącu koszt abonamentu zostaje proporcjonalnie zmniejszony lub zwiększony. Na zajęcia wystarczy wziąć buty i strój na zmianę. Zapewniamy bezpłatnie niezbędny sprzęt do treningu – lotki i rakiety!

Treningi można rozpocząć w dowolnym dniu miesiąca.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze najbardziej odpowiednich zajęć dla Ciebie wyślij do nas maila na abkrak@wp.pl lub zadzwoń +48 506 121 584 lub 694 133 622.

REGULAMIN ZAJĘĆ!
Mamy swoje zasady. My dostarczamy najlepsze treningi badmintona w Polsce, ale chcemy też czegoś w zamian.
Chcemy, aby każdy znał nasz regulamin zajęć i jeżeli nie może być na zajęciach, żeby pamiętał o odwołaniu obecności!
Jeżeli ktoś nie przychodzi na zajęcia i nie odwołuje swojej obecności zabiera innym możliwość skorzystania z wolnego miejsca na zajęciach i dodatkowo komplikuje plan trenera na dany trening.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH!
1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień, godzinę i miejsce.
3. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem zajęć stanowi podstawę do wpisu na listę.
4. Płatności za abonamenty za zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać z góry najpóźniej w dniu ostatnich zajęć poprzedniego miesiąca, za miesiąc następny.
5. Dokonanie opłaty przed wygaśnięciem ważności abonamentu gwarantuje miejsce w grupie w kolejnym miesiącu.
6. Brak opłaty za abonament na ostatnich zajęciach miesiąca automatycznie skreśla uczestnika z listy osób zapisanych na zajęcia w kolejnym miesiącu.
7. Organizator nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia kontynuacji.
8. Płatności za pojedyncze zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać przed przystąpieniem do zajęć.
9. Aktualne ceny zajęć zawarte są na stronie internetowej www.akademiabadmintona.pl
10. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej umniejszenia.
11. Organizator umożliwia odrobienie zgłoszonej w terminie nieobecności na warunkach zawartych w Regulaminie odrabiania zajęć.
12. W przypadku poważnej choroby uczestnika zajęć (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia przeniesiona zostaje na następny abonament.
13. Do sal sportowych na których odbywają się zajęcia można wejść tylko w zmienionym obuwiu o niebrudzącej podeszwie.
14. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż przeszkadza to innym uczestnikom zajęć.
15. Uczestnicy, którzy stanowią podmiot gospodarczy i chcą pozyskać Fakturę VAT przed dokonaniem płatności powinni podać numer NIP.
16. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
17. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku (wizerunku dziecka) w celach promocyjnych Organizatora.
18. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie miejsca zajęć, a także w szatni organizator nie odpowiada.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć we własnym zakresie.
20. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że Organizator postanowi inaczej.
21. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
22. Regulamin jest dostępny na stronie www.akademiabadmintona.pl
23. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: abkrak@wp.pl

REGULAMIN ODRABIANIA ZAJĘĆ

Istnieje możliwość odrobienia swojej nieobecności na zajęciach w innym terminie tylko pod następującymi warunkami:

1. Tylko zgłoszone w terminie nieobecności podlegają możliwości odrobienia. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia jej po terminie zajęcia przepadają. Rezerwując miejsce i nie informując o nieobecności odbiera się możliwość odrobienia zajęć innym osobom.
2. Nieobecności można zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem treningu, żeby mieć możliwość jej odrobienia.
3. Nieobecności należy zgłaszać wyłącznie mailowo lub przez SMS – abkrak@wp.pl lub +48 506 121 584 694 133 622.
4. Termin odrobienia zajęć należy uzgodnić mailowo z Organizatorem.
5. Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca, po uprzedniej rezerwacji tego miejsca u Organizatora.
6. Nieobecność na zajęciach można odrobić tylko w terminie do 21 dni od daty nieobecności.
7. Zajęcia można odrabiać zarówno przed, jak i po deklarowanym terminie nieobecności.
8. W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia, bez uprzedzenia o tym fakcie traci, uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
9. Zajęcia nieodrobione, bez względu na przyczynę, przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.

 


SPONSORZYPARTNERZY


© AKADEMIA BADMINTONA Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Projekt & Realizacja Strony www Kraków