5 Turniej Telnap Telecom Cup

 

Już w niedzielę 12.03.2023 r. turniej Telnap Telecom Cup!
Zapraszamy serdecznie do zapisów:

1. ORGANIZATOR
Akademia Badmintona Warszawa
Jan Rudziński, tel. 881 200 818, e-mail: jan.rudzinskiab@gmail.com.
Sponsor główny: Telnap Telecom. 
Partnerzy zawodów: Li-Ning Polska, Zdrowo Pojedzone,Business Hero, BadmintonZone.pl, Spirit of Drini, Future in Design, Druk Polska, Orto Fiz, Fundacja Bartłomieja Mroza. 

2. MIEJSCE I TERMIN 
Hala LAVO., Józefosław, ul. Geodetów 23E.
Zawody przeprowadzone będą w zależności od liczby zgłoszonych osób na 12 kortach.

V turniej, 12.03. 2023 – vol. 5
VI turniej, 16.04.2023 – vol. 6 

3. PROGRAM RAMOWY
Każdy czwartek poprzedzający zawody, tj. 6.10.2022,3.11.2022, 12.01.2023, 2.02.2023, 9.03.2023, 13.04.2023:
16.00 – zamknięcie zapisów,
19.00 – weryfikacja zawodników. 
Każdy piątek poprzedzający zawody, tj. 7.10.2022, 4.11.2022,13.01.2023, 3.02.2023, 10.03.2023, 14.04.2023:
losowanie gier – 22.00.
Każda niedziela w dniu zawodów, tj. 9.10.2022, 6.11.2022,15.01.2023, 04.02.2023, 12.03.2023, 16.04.2023:
8.00 – wspólna rozgrzewka,
8.30 – 9.00 – oficjalne otwarcie turnieju i rozpoczęcie rozgrywek według planu gier,
12.30 –13.30 – dekoracja medalistów porannych rozgrywek + loteria z nagrodami, 
18.30 – 19.00 – dekoracja zwycięzców w pozostałych kategoriach,  
ok. 19.30 – zakończenie turnieju.

4. KATEGORIE GIER:
singiel mężczyzn SUPER OPEN,
singiel mężczyzn open kat. A (zaawansowany),
singiel mężczyzn open kat. B (średnio zaawansowany),
singiel mężczyzn open kat. C (początkujący),
singiel męski + 40 

singiel kobiet A (zaawansowany),
singiel kobiet B (średnio zaawansowany),

debel mężczyzn SUPER OPEN,
debel mężczyzn open A (zaawansowany),
debel mężczyzn open B (średnio zaawansowany),

debel kobiet A (zaawansowany),
debel kobiet B średnio zaawansowany),

gra mieszana – Mikst SUPER OPEN
gra mieszana – Mikst B (średnio zaawansowany),
gra mieszana – Mikst C (początkujący),
WH,
SL3-SU5.
Zawodnik może startować maksymalnie w 2 kategoriach w danym turnieju.

Nie można łączyć startu w kategoriach na poziomach SUPER OPEN, A, B i C w tej samej grze, czyli singlu albo deblu czy mikście. W danym turnieju zawodnik nie może np. grać jednocześnie w singlu SUPER OPEN i singlu A ani w mikście A i zarazem mikście B. Może natomiast grać np. w singlu B i mikście A. 

W turnieju nie mogą brać udziału osoby startujące w ekstraklasie (Lotto Ekstraliga) w sezonach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
z wyjątkiem kategorii SUPER OPEN w singlu męskim, w deblu SUPER OPEN, w mikście SUPER OPEN w których mogą startować wszyscy bez ograniczeń, jeśli chodzi o poziom gry. 

5. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU
a. System grupowo-pucharowy, uzależniony jest od liczby zgłoszeń w danej kategorii – minimalna ilość zgłoszeń (pojedyncze/para) – 4.
W grupach gramy do 2 wygranych setów do 21 pkt, (30. pkt kończy set), z grup do dalszych
gier awansują dwie osoby/pary. Po wyjściu z grup (1. i 2.miejsce) gramy dalej systemem pucharowym.
Zawodnicy z miejsc 1 i 2 grający o zwycięstwo w strefie pucharowej grają nadal swoje mecze do 21 pkt (30. pkt kończy set).
Jeśli liczba zawodników w danej kategorii nie pozwoli na stworzenie 2 lub więcej grup, zawodnicy będą rozgrywać mecze w ramach 1 grupy (mecze systemem „każdy z każdym”).
b. Nie rozgrywamy meczu o 3. miejsce, na najniższym stopniu podium stoją 2 osoby/pary.
Turniej będzie rozgrywany lotkami dostarczonymi przez uczestników. We wszystkich kategoriach oznaczonych jako A oraz w SUPER OPEN obowiązują lotki piórowe. W pozostałych kategoriach uczestnicy sami wybierają rodzaj lotki (kolejność wg listy klasyfikacyjnej PZBad).
c. zawodnik może grać w 1 lub w 2 kategoriach:
– 1 kategorii gry pojedynczej  
– 2 kategoriach gry podenczej, w tym kategorii 40+
– 1 kategorii gry podwójnej
– 1 kategorii gry pojedynczej oraz w 1 kategorii gry podwójnej
lub
– 2 kategoriach gier podwójnych. 
Uczestnictwo – w kategoriach płci jest określone w Regulaminie PZBad w sposób następujący: 
– w grach podwójnych mikst – gra mieszana (mężczyzna, kobieta) 
– debel – debel męski (mężczyzna, mężczyzna) 
– debel kobiecy (kobieta, kobieta)  

6. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU
a. zgłoszenie na adres madrasia@wp.pl z kopią do j.rudzinski@akademiabadmintona.pl do czwartku poprzedzającego zawody, 9.03.2023.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju zobowiązani są podać następujące dane:
nazwa turnieju, imię i nazwisko, miejscowość/klub, rodzaj gry/gier, numer telefonu, rodzaj obiadu (standardowy to spaghetti bolognese z warzywami, wegetariański to spaghetti z czerwoną soczewicą, pomidorami i warzywami) lub informację: bez obiadu.

7. WPISOWE
a. opłata za udział w jednej kategorii wynosi 70 zł,
w dwóch kategoriach – 130 zł.
Opłaty należy wnosić w dniu turnieju w sekretariacie zawodów przy wejściu do hali.
Osoby, które wycofają się z zawodów po terminie opublikowania losowania, tj. w każdy piątek poprzedzający zawody, czyli: 7.10.2022, 4.11.2022, 13.01.2023, 10.02.2023,10.03.2023 oraz 14.04.2023 są zobowiązane do przekazania należnego wpisowego na kontonr 69 1140 2004 0000 3102 7919 1262 z adnotacją zawierającą imię i nazwisko oraz kategorię.

8. NAGRODY I DYPLOMY
a. Pierwsza trójka poszczególnych kategorii gier otrzyma medale.
b. Z uwzględnieniem wszystkich uczestników będzie zorganizowana loteria z nagrodami od sponsorów turnieju.

9. SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU
Joanna Mądry, nr licencji 381.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Turniej odbywa się bez udziału sędziów prowadzących.
b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
c. Każdy z uczestników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność oraz jest świadomy swojego stanu zdrowia. 
d. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień i przepisów gry.
e. Opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu.
f. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.  
g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.
i. Turniej przeprowadzany jest zgodnie z zaleceniami sanitarnymi obowiązującymi w dniu jego przeprowadzenia.
j. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
m. Organizator prowadzi wewnętrzny ranking turniejowy wszystkich zawodów cyklu według następującej punktacji:
miejsce – punkty 
1 – 100 
2 – 80 
3 – 65 
4 – 55 
5 – 50 
6 – 45 
7 – 40 
8 – 35 
9 – 30 
10 – 25 
11 – 24 
itd. 
n. Do klasyfikacji generalnej zalicza się najlepsze 5 turniejów zawodnika. 
o. W klasyfikacji generalnej są uwzględnione osoby, które brały udział w co najmniej 3 turniejach.
Zawodnik/zawodniczka który zgromadzi największą liczbę punktów w cyklu Telnap Telecom Cup 2022/2023 będzie na ostatnim turnieju cyklu uhonorowany nagrodą o wartości około 3000 zł (w formie wyjazdu na obóz sportowy z Akademią Badmintona) oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanym przez sponsorów.

11. SPRAWY TECHNICZNE
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora turnieju i sędziego głównego.
We wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem oraz w sprawach spornych decyduje organizator turnieju i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji cyklu turniejów Telnap Telecom Cup, w tym dokumentowania wyników sportowych i finansów imprezy oraz prowadzenia korespondencji mailowej lub komunikacji telefonicznej. Administratorzy danych zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału. Uczestnicy zawodów mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wspomniane dane osobowe nie będą przekazywane osobom i innym podmiotom trzecim. Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, należy skontaktować się z organizatorem zawodów pod nr. tel. 881 200 818 lub adresem mailowym jan.rudzinskiAB@gmail.com. Zgoda na przetwarzanie niezbędnych danych jest warunkiem startu w zawodach.

13. Obiady – cena 29 zł

Granola: pieczona owsiana granola z jogurtem naturalnym i musem śliwkowy: 19 zł
SPONSORZYPARTNERZY


© AKADEMIA BADMINTONA Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Projekt & Realizacja Strony www Kraków